thúi
{múp rụp}
Nguồn gốc tình dục - giới tính
Hậu quả chửi rủa
1

Ý nói thân hình chị em sexy

Người múp rụp muốn đạp vịt quá

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "múp rụp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com