bắn súng
{mút chỉ}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

trạng từ, chỉ sự xa xôi

tụi nó đi chơi mút chỉ ngoài Vũng Tàu

đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mút chỉ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com