Bó tay chấm com
{mất hút con mẹ hàng lươn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

mất hút, không thấy đâu, không thấy trở lại, mất dạng

Nó gặp tao một lần rồi mất hút con mẹ hàng lươn luôn

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mất hút con mẹ hàng lươn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com