cùi bắp
{mất sổ gạo}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

Từ dùng thời bao cấp. Mấy sổ gạo đồng nghĩa mất cái ăn cho nên có câu: Mặt nghệt như mất sổ gạo.

May mà mình chưa mất sổ gạo bao giờ!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mất sổ gạo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com