Lọa
{mần}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

Tiếng miền Nam có nghĩa là làm (1 việc gì đó hay 1 nghề nào đó).

Tôi mần ruộng cũng giỏi lắm đó nghen!

đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)
2

Quan hệ tình dục

Ê! hôm qua mày mần con nhỏ đó vui không?đăng bởi kieunu_82 đến từ Miền Nam (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mần"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com