như hầm Kim Liên
{mần ăn}
Nguồn gốc hình ảnh trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

Chỉ sự kiếm tiền đồng thời là tình trạng hoạt động tình dục (nghĩa ở miền Trung)

Dạo này mần ăn với rau thế nào?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mần ăn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com