phan xi măng
{mẹ trẻ}
1

Chỉ bạn gái. Bắt nguồn từ việc bị bạn gái quản lý chặt chẽ quá.

A:_Dạo này mày thế nào rồi?
B:_Vừa tuyển được mẹ trẻ mới rồi mày ạ.

tags bồ gái yêu
đăng bởi Donnie_Arc đến từ Wonderland a.k.a HVD (October 15, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mẹ trẻ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com