trung tiện
{mẹt}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

ở một nơi xa xôi hay trong 1 xó nào đó

nhà nó ở tuốt trong cái mẹt nào đó ở Q.4

tags nơi
đăng bởi Thầy Lâm đến từ Chợ Lớn area (September 14, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mẹt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com