xếp hình
{mỏ nhọn}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

= nhỏ mọn = keo kiệt, bủn xỉn

Bé Đ mỏ nhọn quá! Chi tiền anh mua áo coi..

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 30, 2008)
2

nói nhiều như con gái, cái gì cũng có thể nói được, nhất là có thể tám suốt ngày, ngồi lê lết ngày này qua ngày khác

Ròm sao mỏ mày nhọn quá vậy

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 30, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mỏ nhọn"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com