ngựa
{mốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

chỉ những bạn có đầu óc đen túi, lúc nào cũng nghĩ chuyện dễ ở tù

Mốc tui xin thông báo, có thêm 3Gig hình của pé ABC, muốn thì pm tui, tui send cho coi mà lắc.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (March 14, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com