uống trà
{mồng đốc}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Mồng đốc, bộ phận lộ ở âm hộ, là nơi sẽ dẫn đến cảm giác cực khoái ở nữ giới, khi bị kích thích.

Cho hỏi mồng đốc là chỗ nào vậy , chỉ vị trí chính xác đươc không?

đăng bởi thienvy2001 đến từ USA (June 09, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mồng đốc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com