Tinh tướng
{một ly}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

một ly là 10 000 đồng Việt Nam, được sáng tác vào đầu thế kỉ 21 (2000 - 2007)

Xăng bây giờ lên tới 1 ly rưỡi 1 lít, mồ tổ mẹ xăng dầu Việt Nam...

đăng bởi Hải đến từ Vũng Tàu - Bà Rịa (March 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "một ly"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com