shock hàng
{một xị}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

1 trăm ngàn đồng Việt Nam

Danh, tối nai Lyon đá MU nè, bắt hông?

Bắt, tao bắt MU, chấp mày nữa trái, 2 xị rưỡi

Dạo này thất nghiệp hay sao bắt hẻo dữ vậy?

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 29, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "một xị"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com