bóng lộn
{mới ghê}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

thường thường dùng ở cuối câu nói như thán từ chỉ sự siêu thường, khá hơn bình thường, nhiều hơn dự đoán

- nhạc này mà ổng thích mới ghê chứ, Tây gì mà thích cải lương...

- ốm như ông Tèo mà ăn 3 tô phở một lúc mới ghê...

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (February 27, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mới ghê"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com