STRYM
{mỡ đấy mà húp}
1

đừng tưởng bở

Tưởng ngon ăn à? Mỡ đấy mà húp!

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mỡ đấy mà húp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com