cương
{manly}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Nam tính

Trời, trông anh ấy mới manly làm sao.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "manly"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com