vãi chưởng
{mbbg}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Máy bay bà già, chỉ phụ nữ trên 30 tuổi, có người cho rằng phụ nữ trên 25 tuổi được gọi là máy bay bà già.

Nghĩa gốc là máy bay chong chóng, dễ lái, bà già cũng lái được.

Nó thiệt, đừng buồn nha bồ, tui thấy ông wen cái mbbg này phí đời ông wá.

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 13, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mbbg"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com