đi Dĩ Vãng
{me tây}
1

Từ dùng thời Pháp thuộc: chỉ phụ nữ Vn lấy chồng Tây

Bà Phó Đoan là me tây!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "me tây"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com