giỡn hả bưởi
{mem}
1

thành viên

các mem của chúng ta hãy chung tay góp sức ủng hộ đồng bào vùng bão lụt!

đăng bởi thich đến từ thang long (November 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mem"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com