trứng
{men}
Nguồn gốc ngoại ngữ
Hậu quả vô hại
1

đàn ông

thằng đó nhìn cũng men

tags nhìn men đó
đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "men"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com