đi cày
{men xài}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

hết sử dụng được

nguồn gốc: Thế hệ sinh năm 1980-1984 nhất là con trai sinh ra ở TP.HCM đều biết chữ này, giờ chắc hết ai xài. Chơi tạc thú (đồ chơi nhựa có hình Lý Tiểu Long, Nịna Rùa...) con thú nào gãy tay hay bể nhiều quá là hết giá trị, được gọi là men xài.

(trích từ báo SGGP số 6495 .. just kidding)
Sau tai nạn, chiếc xe độ của anh T.B.H đã bị men xài.

đăng bởi Hoàng Cầm Thú đến từ Đờ Juu (March 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "men xài"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com