Chưa đủ trình
{mie}
Nguồn gốc thán từ
Hậu quả vô hại
1

thán từ cách viết khác của từ : mẹ

mie mấy con dog

tags mẹ mk mie
đăng bởi DungCoi đến từ Nhà (March 03, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mie"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com