hai cái ống tre
{minh mèo}
1

Minh mèo là học sinh tr`g THPT NTH. Cậu ấy đã sửa sổ đầu bài, và hậu quả là suýt ở lại lớp. Minh mèo chỉ những người biết việc sắp làm của mình sẽ mang lại hậu quả không tốt nhưng vẫn làm!

Rõ là Minh mèo, đã không đội mbh mà còn tàu lượn trước CA!

Lại ngu như Minh mèo rồi đấy!

tags minh mèo ngu
đăng bởi DouB.LeK đến từ nowhere (July 04, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "minh mèo"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com