đục tường
{mk}
1

viết tắt của chữ "mẹ kiếp" ( được dùng khi chat hay chơi game)

mk, dạo này nhìn đẹp chai vãi hàng nha cu!

Mk, mày dám bố láo với bà àh!?!

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (April 16, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "mk"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com