a sóc lái a móc
{nác}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

từ cổ: nước

Uống nác không anh?

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nác"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com