thua
{nâu pho}
1

Nâu pho có nghĩa là vô tư. Ghép từ hai từ tiếng Anh: Nâu (No: không có nghĩa Hán là VÔ), Four (Bốn có nghĩa là TƯ)

Nâu pho đi, nhà anh có đài xập xình!

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nâu pho"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com