máng xối
{nã}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

bắn súng, tính theo từng viên đạn

chỉ cần nã 4 viên, anh thành chó sát thủ trong tuần

nã 3 phát rớt 3 em lính Pháp

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 03, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nã"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com