bó tay
{ném đá}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Hậu quả vô hại
1

là hành động "tấn công bằng miệng" của một nhóm người nhằm vào một người hoặc một nhóm người nhỏ hơn (những người này thường từ "đẹp lạ" đến "xấu lạ"). Hành động bao gồm nhiều hành động nhỏ khác, từ nói móc, nói khóe, "bắt giò",... đến chửi bới, miệt thị, "khủng bố tinh thần". Nhưng không bao gồm các hành động xâm hại cơ thể thiệt như: chọi đá, cắn, tát,...

ace ta ơi, có một thằng bựa nổi lên kìa... vào ném đá mỏi tay!

đăng bởi rongxanhla đến từ kho gạch "không cũ" (July 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ném đá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com