Hỏng giỡn nha bưởi
{nét}
Nguồn gốc ngoại ngữ hình ảnh thán từ
Hậu quả vô hại
1

đẹp, chính xác, chất lượng

em này nét nhất bọn

Em đó trông nét quá.

đăng bởi lamti đến từ Que me (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nét"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com