hai cái ống tre
{nít địt}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

tính từ chỉ khi làm việc liên tục không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, nên việc đánh rắm mà cũng thôi, quên làm.

Bài tập nhiều thế này thì có nước làm nín địt luôn cậu ạ.

đăng bởi Ròm đến từ xóm Chùa 5 chén, Phú Nhuận, HCM (April 01, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nít địt"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com