còn không biết
{nói như đúng rồi}
1

Chỉ sự trách móc quá tự tin

Nói câu nào cũng nói như đúng rồi

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (September 22, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nói như đúng rồi"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com