áo mưa
{nói thế cho nó...vuông!}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nói cho nó đúng luôn!

Em tưởng em ngon lắm sao? >_<
Loại cá sấu như em, ngoài kia kiếm đầy!
Nói thế cho nó Vuông !

đăng bởi satanxgod đến từ Hà Nội (March 17, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nói thế cho nó...vuông!"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com