Bà cố
{núp gió}
1

che chắn cho bản thân trước ngoại cảnh, trốn sự việc trước mắt

- Hôm qua tao chạy về Biên Hòa núp gió sơn lé chết luôn

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 16, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "núp gió"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com