ruồi
{nước nôi đầy đủ}
1

chỉ người phụ nữ cân đối, nở nang

Em ấy là hàng ngon đấy, nước nôi đầy đủ nhé!

đăng bởi lamti đến từ Que me (May 01, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nước nôi đầy đủ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com