lăng xê
{nạo dừa}
1

hàm răng hô

bàn nạo dừa của mày tốt quá, cho tao trú mưa nhờ với Bưởi

đăng bởi A Lý Bà Ba đến từ Orange County (April 05, 2008)
2

Phá thai (nạo thai, hút thai) như cơm bữa, những giới trẻ hiện nay thường tới Từ Vũ nạo dừa

Con ghệ tao nó có bọng non rồi, chắc cho nó đi nạo dừa cho sạch!

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (April 05, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nạo dừa"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com