Bợm
{nấu nướng}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả phù mỏ
1

nấu = đun
nướng = thui
đun thui = đui thun
đui = mù
thun = co
mù co = mò cu

Kon nhỏ này nấu nướng bá đạo lém

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (April 26, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nấu nướng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com