lâu như con trâu
{nắng cực}
Nguồn gốc đồng âm
Hậu quả vô hại
1

nói lái
Xuất xứ từ truyện Trạng Quỳnh

thêm một tên đi party bị nắng cực cho nên phải mất drink

Tuyên Quang, Hoằng Hoá cũng thờ vua
Nắng cực cho nên phải mất mùa
Lại đứng đầu bờ xin xỏ chị
Chị lỡ lòng nào chị chẳng cho.
(Trạng Quỳnh)

đăng bởi quocboy đến từ Việt Nam (March 09, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nắng cực"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com