Đạn
{nằm ngửa ăn tiền}
1

gái mại dâm

- Nghề ngỗng gì cái mặt nó, được mỗi cái nằm ngửa ăn tiền.

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nằm ngửa ăn tiền"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com