Tự sướng
{nằm sắp}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

Chết

Còn gọi là nằm sấp

chú ăn hết bịch rau này là chú nằm sấp. Đố biết tại sao?

Đập cho tụi nó nằm sấp hết đi.

đăng bởi hacdaibang đến từ gialai (April 20, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nằm sắp"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com