phiu chờ
{nằm vùng}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

trạng từ miêu tả 1 người giả dạng ,hòa trộn vào đội khác lấy thông tin .các từ tương ứng : Chó săn , gián điệp...

Nằm vùng 10 năm rùi ,chừng nào mới lên chức đây

đăng bởi osamabim đến từ G.G. (March 31, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nằm vùng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com