Bốc lửa
{nồi cơm điện}
Nguồn gốc trong nhà ngoài phố
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

Mũ bảo hiểm xe máy

Đây cũng là một loại nồi cơm điện

Còn cái nồi cơm điện nào không cho tơ mượn cái.

đăng bởi nnl đến từ nghe An (October 09, 2009)
2

mũ bảo hiểm

cần phải chấp hành đúng luật lệ giao thông: khi ra đường phải mang nồi cơm điện theo, nhưng nói trước chỉ treo chứ không được đội à nghen

đăng bởi Denfu dollar đến từ Việt Nam (March 28, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nồi cơm điện"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com