đi cày
{nồi cơm gia đình}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả vô hại
1

nón bảo hiểm

" tất cả chỉ là ngụy biện, hãy đội nồi cơm điện"

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nồi cơm gia đình"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com