what the fuck?
{nổ (ống khói)}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

nổ-chém gió....

chàng :xã ơi....a yêu em lắm....
nàng :thôi anh nổ vừa vừa thôi...
chàng.......(nghĩ thầm...đkm con điên này tỉnh thế nhỉ.....)

đăng bởi baAdDboOiI đến từ moscow (August 21, 2010)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nổ (ống khói)"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com