ngồi xổm lên dư luận
{nổ banh nhà lồng chợ}
Nguồn gốc hình ảnh
Hậu quả vô hại
1

khoác lác, "thả bom"

- Tao mới mua SH, mua cái này cái kia cái nọ...
- (nghĩ thầm) Đis bố mày nổ banh nhà lồng chợ, có ma nó tin

tags nổ banh bom
đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nổ banh nhà lồng chợ"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com