gãy
{nổ văng miểng}
Nguồn gốc chửi rủa
Hậu quả chửi rủa
1

xạo, nói dóc không có cơ sở

mày nổ văng miểng lun, chờ tao kiếm cái màn che khong thui nắt mặt tao hết giờ

đăng bởi kendylau đến từ tien xu fuc to ry (February 04, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nổ văng miểng"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com