khủng
{nờ qui}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Hậu quả phù mỏ hậu quả khó lường
1

= NQ = viết tắt của "Nhà quê"

Nờ qui lên phố chả biết gì cả.

đăng bởi KulJ đến từ Sài Gòn (December 18, 2008)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nờ qui"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com