bưởi
{nccc}
1

Viết tắt của \"như cái con c*c\"
còn có 1 lối viết ngắn hơn là
ncc (như con c*c)
ccc (cái con c*c)

mày ngu nccc
dở ncc
biết ccc gì mà phát biểu

đăng bởi noname655 đến từ nothign (October 02, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "nccc"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com