đào mỏ
{ngóe}
Bạn có muốn xác định nguồn gốc cho từ này?
Bạn có muốn xác định hậu quả sử dụng cho từ này?
1

= chết, tiêu đời..

CHơi CF, khi quân địch chết hết:
-Ngóe hết nhé!

đăng bởi yeye đến từ Vung tau (April 12, 2011)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngóe"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com