gấu
{ngũ quý}
1

Chỉ 5 số giống nhau đứng canh nhau trong điện thoại

Số 0936199999 là một số ngũ quý

đăng bởi Gabriel Tran đến từ HN (June 08, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "ngũ quý"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com