cục vàng
{người đàn ông cởi truồng ngồi trên tảng đá}
1

hehe đây là tục ngữ lun đó: "Lấy trứng chọi đá"
Giải thích nì: cởi truồng thì "trứng" phải đụng đá rùi, hok phải trứng chọi đá sao?

mày định làm người đàn ông cởi truồng ngồi trên tảng đá hay sao mà đòi chiến với tao?

đăng bởi boyforgirl đến từ PK-Gia Lai (May 05, 2009)

Ví dụ bổ sung:
(chỉ đăng ví dụ, không được thảo luận)
Hình Minh Họa Cho Từ "người đàn ông cởi truồng ngồi trên tảng đá"
Want to put your website logo up here? (yes, for FREE)
drop us a line at tienglongvietnam@yahoo.com